Kolanko ozdobne pięciojajeczny

Makaron pięciojajeczny Kolanko ozdobne występuje w opakowaniach: